หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   คุณ สมชาย

 

ตู้ดับเพลิงิง

ตู้ดับเพลิง-เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท