หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ) คุณ สมชาย