หจก. เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL.   6229070 (อัติโนมัติ)   คุณ สมชาย