หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ) คุณ สมชาย

 

ท่อร้อยสายไฟ ชนิดผ่า และ ไม่ผ่า