หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์

TEL   6229070   อัติโนมัติ   085-1223435   คุณ สมชาย