หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

 TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   คุณ สมชาย

กรุณาอ่านช่องเลือกของ TIก่อนสั่งผลิตซีลีโคน
 ทุกเกรดได้ ที่นี่