หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   คุณ สมชาย

 

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถสั่งผลิตตามความหนาของท่อได้ตามต้องการ