หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   085 - 1223435 คุณ สมชาย

 

 

 

วิธีพันสายท่อยางดูดส่งแรงดันสูง

ด้วยเหล็กรัดสแตนเลส  BAND - IT