หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   085 - 1223435 คุณ สมชาย

 

 

 เทียบเบอร์เหล็กรัดของท่อกันซุดได้ตามตารางด้านล่าง