กระดูกงูสำหรับพ่นน้ำยาหล่อเย็น

 

 

สำหรับงานลม น้ำ น้ำยาหล่อเย็น ในระบบ CNC

 

 

 

กระดูกงูพ่นน้ำยา ขนาด 1/4 นิ้ว (2 หุน)

กระดูกงูพ่นน้ำยา ขนาด 1/4 นิ้ว (2 หุน)

 

 

กระดูกงูพ่นน้ำยา ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)

กระดูกงูพ่นน้ำยา ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)

 

 

กระดูกงูพ่นน้ำยา ขนาด 3/4 นิ้ว (6 หุน)

กระดูกงูพ่นน้ำยา ขนาด 3/4 นิ้ว (6 หุน)

 

 

กระดูกงูพ่นน้ำยา ขนาด 2-1/2 นิ้ว

กระดูกงูพ่นน้ำยา ขนาด 2-1/2 นิ้ว

 

 

คีมประกอบสาย

คีมประกอบสาย