หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ทe

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   085 - 1223435 คุณ สมชาย