วิธีชำระเงิน

สามารถชำระเงินได้โดยการ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ โอนเงินผ่าน ATM เข้าบัญชีของทาง หจก.เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

 

รายชื่อและเลขที่บัญชีทุกธนาคารz

1. ธนาคารๅกสิกรไทย สาขาสำนักเสืือป่า เลขที่ 027-2-66406-4 บัญชี ออมทรัพย์ นาม นายชวลิต เหล่าสุจริตกุล

2. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 001-4-40148-3 บัญชี ออมทรัพย์ นาม หจก.เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท
3.  ธนาคารธนชาต สาขาเจริญ17บัญชี  ออมทรัพย์ เลขที่ 2582018856นาม หจก.เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

4.. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาพลับพลาำไชย เลขที่ 001-4-24817-3 บัญชี ออมทรัพย์ นาม นายชวลิต เหล่าสุจริตกุล

วิธีการจัดส่งสินค้า :
ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ทันที   เมื่อได้รับเงินโอนผ่านธนาคาร   แฟกซ์ใบนำฝาก                       หรือเมลล์ ใบนำฝากยืนยันการโอนเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

กรุงเทพฯ :
จัดส่งสินค้าฟรีถึงที่   ตั้งแต่ยอดสั่งซื้อ   2,000   บาท   ขึ้นไป...   สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ   เมื่อทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันการชำระค่าสินค้า    โดยการส่งแฟกซ์ใบนำฝาก                          หรือส่งเมลล์ใบนำฝาก   ที่ระบุชื่อและที่อยู่     ที่จะให้จัดส่งสินค้ามาที่เบอร์แฟกซ์      02-2247691      หรือ    e-mail    :   pepoo-@hotmail.com
(กรุณาระบุชื่อผู้รับ   เบอร์โทรผู้รับ   และรายการสินค้า ในใบนำฝากด้วยทุกครั้ง)

ต่างจังหวัด :
เมื่อทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันการชำระค่าสินค้า โดยส่งแฟกซ์ใบนำฝาก   หรือเมลล์ใบนำฝาก   ที่ระบุชื่อ   ที่อยู่  และชื่อขนส่งที่จะให้จัดส่งสินค้าให้  มาที่เบอร์แฟกซ์    02- 2247691     หรือ    e-mail    :   pepoo-@hotmail.com
(กรุณา ระบุชื่อผู้รับ   ชื่อขนส่ง   เบอร์โทรผู้รับ   เบอร์โทรขนส่ง   และรายการสินค้า   ในใบนำฝากด้วยทุกครั้ง)

 

**** ลูกค้าที่ชำระเงินด้วยการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปแจ้งการโอนเงินได้ที่ วิธีชำระเงิน